DYREKCJA

 

dyrektor szkoły
mgr inż. WIESŁAW  BRODA

zastępca dyrektora
d.s. szkoły podstawowej
mgr RENATA BARAN

zastępca dyrektora
d.s. gimnazjum
mgr
ANNA FURMAN

koordynator
d.s. sportu
mgr PIOTR LONGOSZ