INFORMACJE
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy Program profilaktyczno - wychowawczy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

21 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2021 - 31. 12. 2021

Początek II semestru

31 stycznia 2022

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19  kwietnia 2022

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

ü 28 października 2021 – Święto Szkoły – Jubileusz 40-lecia

ü 12 listopada 2021 – piątek po Święcie Niepodległości

ü 2 maja 2022 – poniedziałek

ü 24 maja 2022 – wtorek – egzamin ósmoklasisty

ü 25 maja 2022 – środa – egzamin ósmoklasisty

ü 26 maja 2022 – czwartek – egzamin ósmoklasisty

ü 21 czerwca 2022 – wtorek przed zakończeniem roku szkolnego

ü 22 czerwca 2022 – środa przed zakończeniem roku szkolnego 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

15 września 2021 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

16 września 2021 godz. 17.00, klasy 5 – 8

17 listopada 2021 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

18 listopada 2021 godz. 17.00, klasy 5 – 8

26 stycznia 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

27 stycznia 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

27 kwietnia 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

28 kwietnia 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Wiesław Broda
8.00 - 15.00

DZWONKI

1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY
7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW
11.30 - 14.30

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA
7.00 - 14.35

3 9.45 - 10.30
4 10.35 - 11.20
5 11.40 - 12.25
6 12.40 - 13.25
7 13.30 - 14.15
8 14.20 - 15.05