INFORMACJE
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy Program profilaktyczno - wychowawczy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2019 - 6. 01. 2020

Początek II semestru

27 stycznia 2020

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

2 stycznia 2020 – czwartek po Nowym Roku

3 stycznia 2020 – piątek po Nowym Roku

21 kwietnia 2020 – wtorek – egzamin ósmoklasisty

22 kwietnia 2020 – środa – egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia 2020 – czwartek – egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele

23 czerwca 2020 – przed zakończeniem roku szkolnego

24 czerwca 2020 – przed zakończeniem roku szkolnego

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

  • 24 września 2019 r.

  • 21 listopada 2019 r.

  • 9 stycznia 2020 r.

  • 16 kwietnia 2020 r.

Zebrania rozpoczynają się o godzinie 1700
 

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Wiesław Broda
8.00 - 15.00

DZWONKI

1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY
7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW
11.30 - 14.30

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA
7.00 - 14.35

3 9.45 - 10.30
4 10.35 - 11.20
5 11.40 - 12.25
6 12.40 - 13.25
7 13.30 - 14.15
8 14.20 - 15.05