INFORMACJE
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy Program profilaktyczno - wychowawczy
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2018

Początek II semestru

28 stycznia 2019

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

  • 2 listopada 2018 – piątek (po Wszystkich  Świętych)

  • 10 – 12 kwietnia 2019 - środa, czwartek, piątek (egzamin gimnazjalny klas III)

  • 15 – 17 kwietnia 2019 – poniedziałek, wtorek, środa (egzamin ósmoklasisty)

  • 2 maja 2019  - czwartek (między majowymi świętami)

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

Klasy VI - VIII oraz Oddziały gimnazjalne Klasy I - V oraz Oddział "0"
19 września 2018 20 września 2018
21 listopada 2018 22 listopada 2018
23 stycznia 2019 24 stycznia 2019
3 kwietnia 2019

4 kwietnia 2019

22 maja 2019 23 maja 2019

Zebrania rozpoczynają się o godzinie 1700
 

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Wiesław Broda
8.00 - 15.00

DZWONKI

1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY
7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA
6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW
11.20 - 14.20

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA
7.00 - 14.35

3 9.45 - 10.30
4 10.35 - 11.20
5 11.40 - 12.25
6 12.40 - 13.25
7 13.30 - 14.15
8 14.20 - 15.05