SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2015/2016

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Maciej Mitek, kl. 6b

Zastępca

Patrycja Bratuś, kl. 6c

Skarbnik

Marcin Grych, kl. 6b
Natalia Kuszowska, kl. 5b

Członkowie

Gabriela Zielińska, kl. 6c
Katarzyna Rojek, kl. 6a
Anna Kloc, kl. 5c
Paweł Nykiel, kl. 5d
Weronika Wojdyła, kl. 5d
Gabriela Cyganowska, kl. 5c

Opiekun SU

p. Bogumiła Bartnik

Mały Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Maksymilian Pytel, kl. 2d

Zastępca

Bartosz Wójcik, kl. 3d

Członek

Kamila Gil, kl. 2a
Jakub Knych, kl. 3d

Opiekun MSU

p. Elżbieta Puta