SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2018/2019

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Julia Kędzior kl. 7b

Zastępca

Tomasz Magdoń kl. 7c

Skarbnik

Alicja Rojek kl. 7c

Członkowie

Milena Puchała kl. 8b
Łucja Sokołowska kl. 8c
Piotr Parys kl. 6a

Opiekunowie SU

p. Agnieszka Grych
p. Bogumiła Bartnik