UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W DĘBICY

ROK SZKOLNY 2014/2015

Klasa 0

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Klasa 1d

Klasa 1e

Klasa 1f

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 2c

Klasa 2d

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 3c

Klasa 3d

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 4c

Klasa 4d

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 5c

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 6c