zs1debica.pl

Konkurs Plastyczny Patriotyzm: Przybliż nam swoje narodowe dziedzictwo!


Dodany przez Webdeveloper · 18-02-23 · Aktualności

Konkurs Plastyczny Patriotyzm to wyjątkowa okazja, by przybliżyć swoje narodowe dziedzictwo. Ten konkurs to nie tylko szansa na zaprezentowanie innym piękna i bogactwa naszej ojczyzny, ale także możliwość wyrażenia jej dumy i miłości do jedności narodowej. W konkursie udział biorą uczniowie naszego liceum, którzy chcą zabłysnąć swoimi pracami plastycznymi.

Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do tworzenia dzieł sztuki, które oddają piękno ich narodowego dziedzictwa oraz umożliwienie im poznania historii i tradycji ich państw. Uczestnikom proponujemy stworzenie obrazu lub rzeźby, która symbolizuje patriotyzm i jedność narodową. Prace mogą być wykonane z dowolnego materiału – farby, gliny, papieru itp. Konkurs ma na celu promowanie patriotyzmu poprzez sztukę oraz pokazywanie piękna naszej ojczystej ziemi innym ludziom na całym świecie. Prace biorące udział w Konkursie Plastycznym Patriotyzm będzie można oglądać online podczas gali wręczenia nagród.

Konkurs plastyczny - patriotyzm

Regulamin Konkursu Plastycznego Patriotyzm

Tytuł konkursu: "Przybliż nam swoje narodowe dziedzictwo!"

Organizator: Zespół Szkół im. Mistrzostwa Sportowego w Dębicy

Czas trwania konkursu: 1.03.2023 - 30.04.2023

Cele konkursu:

 • Promocja kultury i historii narodowej
 • Rozwój zainteresowań artystycznych i plastycznych

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest adresowany do uczniów liceów ogólnokształcących
 • Uczestnikami mogą być uczniowie dowolnych klas licealnych
 • Prace muszą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malowanie, kolaż, grafika)
 • Wymiary prac: 30cm x 40cm
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę

Ocena prac:

 • Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową
 • Kryteria oceny to: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, jakość artystyczna
 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna

Nagrody:

 • I miejsce: tablet
 • II miejsce: zestaw artystyczny
 • III miejsce: książka o tematyce kulturalnej

Zgłoszenia:

 • Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu liceum lub przesłać pocztą na adres szkoły (z dopiskiem "Konkurs Plastyczny Patriotyzm")
 • Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Dębnicy · Copyright © 2023, zs1debica.pl